تماس با ما

اطلاعات تماس

سیرجان، کیلومتر 10 جاده تهران، روبروی محمود آباد
1331 39 42 34 98+ - 1334 39 42 34 98+
info@illiyapistachio.com
1333 39 42 34 98+
شنبه تا پنج شنبه: 8:00 - 13:00

تماس با ما

آدرس

سیرجان، کیلومتر 10 جاده تهران، روبروی محمود آباد

 1331 4239 34 98+ - 1334 4239 34 98+

info@illiyapistachio.com

 1333 4239 34 98+

شنبه - پنج شنبه: 8:00 - 13:00